Školní jídelna Krnov
náměstí Hrdinů 1

   
   
   

Organizace školního roku 2019/2020 :

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020, vyučování začne v pondělí          6. ledna 2020.

Pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna  2020.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne proběhnou od 9. 3. do 15. 3. 2020.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. 4. a pátek 10. 4. 2020.

 

Provoz školní jídelny v průběhu všech prázdnin probíhá v horní jídelně v době:

11.00 - 11.30 hod. : do jídlonosičů

11.30 - 12.30 hod. : konzumace u stolu

 

DŮLEŽITĚ UPOZORNĚNÍ

Na základě mimořádného opatření Vlády ČR je školní jídelna do odvolání uzavřena. Obědy všech strávníků jsou odhlášeny. Po ukončení mimořádného opatření Vlády ČR bude činnost jídelny obnovena.

 

                                                              

 

 

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020:

Zařízení : Školní jídelna Krnov, náměstí Hrdinů 1, okres Bruntál, příspěvková organizace
           
Druh činnosti : stravování        
           
Kapacita zařízení : 1100        
           
Počet zaměstnanců : 15        
           
              hlavní činnnost         hospodářská činnost
Náklady : rok 2019 návrh 2020   rok 2019 návrh 2020
  v  Kč v  Kč   v  Kč v  Kč
Materiálové náklady 3 530 000,00 3 630 000,00   1 040 000,00 1 065 000,00
Potraviny 3 250 000,00 3 350 000,00   950 000,00 975 000,00
Materiál 260 000,00 260 000,00   80 000,00 80 000,00
Majetek do 3.000 Kč

20 000,00

20 000,00   10 000,00 10 000,00
           
           
           
           
           
           
           
Energie 1 195 000,00 1 220 000,00   135 000,00 139 000,00
Elektrická energie 730 000,00 730 000,00   75 000,00 75 000,00
Plyn 45 000,00 50 000,00   14 000,00 15 000,00
Voda 90 000,00 90 000,00   9 000,00 9 000,00
Pára 330 000,00 350 000,00   37 000,00 40 000,00
           
Služby 715 000,00 895 000,00   137 000,00 160 000,00
Opravy odbor veř.zakázek   50 000,00      
Opravy a udržování 220 000,00 250 000,00  

32 000,00

35 000,00
Ostatní služby 495 000,00 595 000,00   105 000,00  125 000,00
           
Osobní náklady 3 144 500,00 3 307 600,00   885 000,00 900 000,00
Mzdové náklady HČ       640 000,00 650 000,00
Mzdové náklady FO 100 000,00 100 000,00    
Mzdové náklady účelovka 182 000,00 200 000,00      
Zákonné odvody k FO 40 000,00 40 000,00      
Zákonné odvody účelovka                      67 000,00 72 000,00      
Zákonné odvody HČ       233 000,00

237 000,00

Zákonné soc. náklady - FKSP 5 500,00 5 600,00   12 000,00 13 000,00
Mzdové náklady KÚ 2 750 000,00 2 890 000,00      
Ostatní náklady 756 665,00 846 947,00   55 000,00
Jiné ostatní náklady         54 805,00
Odpisy 706 665,00 796 947,00   50 000,00 49 805,00
DDHM 50 000,00 50 000,00   5 000,00 5 000,00
           
Náklady celkem 9 341 165,00 9 899 547,00    2 252 000,00 2 318 805,00
           
Výnosy: rok 2019 rok 2020   rok 2019 rok 2020
           
Tržby z prodeje služeb 3 660 000,00 3 750 000,00   2 262 000,00 2 325 000,00
Úroky          
Ostatní výnosy 5 000,00 5 000,00      
Ostatní výnosy KÚ 2 750 000,00 2 890 000,00      
Zapojení rezervního fondu 100 000,00 100 000,00      
           
- použití zisku z HČ          
Výnosy celkem 6 515 000,00 6 745 000,00   2 262 000,00 2 325 000,00
           
Dotace zřizovatele 2 826 165,00 3 154 547,00   10 000,00 6 195,00
           
Zpracoval:          
Marcela Martiníková          

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED NA ROK 2021 A ROK 2022:

Zařízení : Školní jídelna Krnov, náměstí Hrdinů 1, okres Bruntál, příspěvková organizace
           
Druh činnosti : stravování        
           
Kapacita zařízení : 1100        
           
Počet zaměstnanců : 15        
           
              hlavní činnnost         hospodářská činnost
Náklady : rok 2021 rok 2022   rok 2021 rok 2022
  v Kč v Kč   v Kč v Kč
Materiálové náklady 3 770 000,00 3 820 000,00   1 040 000,00 1 065 000,00
Potraviny 3 450 000,00 3 500 000,00   1 020 000,00 1 060 000,00
Materiál 300 000,00 300 000,00   85 000,00 87 000,00
Majetek do 3.000 Kč 20 000,00 20 000,00   10 000,00 10 000,00
           
           
           
           
           
           
           
Energie 1 270 000,00 1 180 000,00   142 000,00 149 000,00
Elektrická energie 750 000,00 750 000,00   78 000,00 80 000,00
Plyn 50 000,00 50 000,00   14 000,00 15 000,00
Voda 100 000,00 100 000,00   10 000,00

12 000,00

Pára 370 000,00 370 000,00   40 000,00 42 000,00
           
Služby 970 000,00 1 000 000,00   150 000,00 160 000,00
Opravy a udržování -od.VZ 100 000,00 100 000,00      
Opravy a udržování 250 000,00 250 000,00   30 000,00 30 000,00
Ostatní služby 620 000,00 650 000,00   125 000,00 130 000,00
           
Osobní náklady 3 443 500,00 3 443 500,00   885 000,00 900 000,00
Mzdové náklady HČ       680 000,00 700 000,00
Mzdové náklady FO 100 000,00 100 000,00      
Mzdové náklady účelovka 220 000,00 220 000,00      
Zákonné odvody k FO 40 000,00 40 000,00      
Zákonné odvody účelovka 77 000,00 77 000,00      
Zákonné odvody HČ       238 000,00 245 000,00
Zákonné soc. náklady - FKSP 6 500,00 6 500,00   13 600,00 14 000,00
Mzdové náklady KÚ 3 000 000,00 3 000 000,00      
Ostatní náklady 856 947,00 866 947,00   54 805,00 54 805,00
Jiné ostatní náklady          
Odpisy 796 947,00 796 947,00   49 805,00 49 805,00
DDHM 60 000,00 70 000,00   5 000,00 5 0000,00
           
Náklady celkem 10 310 447,00 10 310 447,00   2 276 805,00 2 328 805,00
           
Výnosy: rok 2021 rok 2022   rok 2021 rok 2022
  3 450 000,00 3 500 000,00   2 285 000,00