Školní jídelna Krnov
náměstí Hrdinů 1

ZDRAVÁ    ŠKOLNÍ    JÍDELNA

Školní jídelna Krnov nám. Hrdinů 1 okres Bruntál, příspěvková organizace se zapojila do celostátního projektu ZDRAVÁ  ŠKOLNÍ  JÍDELNA. Za vznikem tohoto projektu stojí odborníci ze Státního zdravotního ústavu ve spolupráci s týmem hygieniků. Projekt podporuje Ministerstvo zdravotnictví a iniciativa VÍM  CO  JÍM. Spolupracujeme se zkušenými lidmi přímo z každodenní praxe. Projekt je praktickou ukázkou, jak lze plnit cíle programu ZDRAVÍ  2020.

SVĚTOVÝ  DEN  VODY

PŘIPOJTE  SE  K  VÝZVĚ  HLAVNÍHO  HYGIENIKA ČR:     www.mene-solit.cz

ZDRAVÁ  VÝŽIVA, RECEPTY, DATABÁZE POTRAVIN ap.:  www.vimcojim.cz  

Již druhým rokem připravujeme žákům v jídelně v přízemí zeleninový nebo ovocný bar - foto viz aktuality.

 

 

INFORMACE STRÁVNÍKŮM pro nový školní rok 2020/2021

Vážení rodiče, strávníci

Všichni noví strávníci, kteří se budou stravovat ve školní jídelně nám. Hrdinů 1, si před zahájením školního roku 2020/2021 - od 25. 8. do 31. 8. 2020 v době od 9.00 do 15.00 hod., nebo po domluvě v jiném termínu, zakoupí čip proti záloze 100,-- Kč. Záloha za čip je vratná při ukončení stravování a odevzdání funkčního, nepoškozeného čipu.
Žáci prvního ročníku gymnázia si čip vyzvednou v kanceláři školy, školní čip je kompaktibilní se stravovacím systémem školní jídelny až po jeho registraci a platbě za obědy v kanceláři ŠJ.

Žáci 1. tříd základních škol a žáci 1. ročníku gymnázia si vyplní přihlášku ke stravování, kterou si vyzvednou v kanceláři účetní ŠJ, nebo si ji stáhnou z webových stránek jídelny: www.sjkrnov.cz, poté si zajistí platbu za stravné na měsíc září 2020, také v kanceláři školní jídleny, nebo trvalý příkaz pro další měsíce školního roku 2020/2021.

Označení alergenů ve školní jídelně

Dle legislativy EU a ČR jsou od 13. 12. 2014 stanoveny specifické požadavky na označování alergenů u výrobků a jídel ve veřejném stravování. Týkají se tedy i naší školní jídelny.

Alergeny jsou přirozeně se vyskytující látky, které mohou u přecitlivělých jedinců způsobit nepřiměřenou reakci imunitního systému /alergickou reakci/. Tyto potraviny či složky potravin se však neuplatňují u běžné populace a nemají vliv na zdravotní stav, mohou být bez obav konzumovány. Mezi potravinové alergeny patří celá řada potravin, Evropská unie však specifikovala 14 hlavních alergenů, které podléhají legislativnímu značení a jsou přílohou nařízení 1169/2011/EU. Školní jídelna je povinna označit alergenní složky, které jsou přeneseny z receptur a ingrediencí použitých při výrobě jednotlivých pokrmů. Toto označení není povinné, pokud název, pod kterým je potravina podávána, jednoznačně odkazuje na tuto alergenní složku, např. celerová polévka.

Školní jídelna a označení alergenů plní pouze funkci informační, stejně jako každý výrobce potravin a pokrmů. Jídelna má za úkol dostatečným způsobem informovat strávníka o přítomnosti alergenní složky v potravině, proto nebude brán zřetel na jednotlivé přecitlivosti strávníků - tuto skutečnost si musí každý strávník  nebo zákonný zástupce uhlídat sám. Označení přítomnosti alergenu je vyznačeno na jídelním lístku číslem, označující alergen dle uvedeného seznamu.

S e z n a m    a l e r g e n ů

1   obiloviny obsahující lepek (pšenice, žito, ječmen, oves, špalda)

2   korýši a výrobky z nich

 vejce a výrobky z nich

4   ryby a výrobky z nich

5   podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich

6   sójové boby a výrobky z nich

7   mléko a výrobky z něj včetně laktózy

8   skořápkové plody ořechy, tj. mandle, lískové ořechy, ořech kešu, pekanové ořechy, para ořechy, ořech pistácie

 celer a výrobky z něj

10 hořčice a výrobky z ní

11 sezamová semena a výrobky z nich

12 oxid siřičitý a siřičitany

13 vlčí bob (lupina) a výrobky z něj

14 měkkýši a výrobky z nich

Volba jídla č. 2 a odhlášky přes internet  

Přístup do objednávkového systému: z webových stránek jídelny přejdete na www.strava.cz zadáte číslo školní jídelny- 10104. UŽIVATEL: zadáte číslo strávníka, HESLO:zadáte číslo strávníka,  poté si vytvoříte své vlastní heslo -  v nabídce NASTAVENÍ dle postupu. 

Objednávky jídla č. 2 se provádí vždy 2 pracovní dny předem do 12.00 hod.

Odhlášky stravy se provádí nejpozději 1 pracovní den předem do 12.00 hod.

Výdej obědů

Výdej obědů pro základní školy a cizí strávníky probíhá odděleně v době od 11.15 do 14.00 hodin,

pro strávníky gymnázia do 14.45 hodin /po. až čt., v pátek do 14.00 hod./

Výdej pro žáky

a/ 11.30 – 11.45 hodin výdej do jídlonosičů /první den nemoci žáka či studenta/
b/ 11.45 – 14.00 hodin výdej pro strávníky ZŠ
c/ 12.00 – 14.45 hodin výdej pro žáky gymnázia (po. – čt.)
d/ 12.00 – 14.00 hodin výdej pro žáky gymnázia (pátek)

Výdej pro cizí strávníky a žáky gymnázia

a/ 11.15 – 11.40 hodin výdej do jídlonosičů
b/ 11.45 – 13.30 hodin výdej pro konzumaci u stolu

c/ 13.30 – 14.45 hodin výdej pro žáky gymnázia (po. - čt.)
d/ 13.30 – 14.15 hodin výdej pro žáky gymnázia (pátek)


Přihláška ke stravování pro základní školy zde.
Přihláška ke stravování pro gymnázium zde.
Přihláška ke stravování pro cizí strávníky zde.

Provozní řád školní jídelny zde.