Školní jídelna Krnov
náměstí Hrdinů 1

ZDRAVÁ    ŠKOLNÍ    JÍDELNA

Školní jídelna Krnov nám. Hrdinů 1 okres Bruntál, příspěvková organizace se zapojila do celostátního projektu ZDRAVÁ  ŠKOLNÍ  JÍDELNA. Za vznikem tohoto projektu stojí odborníci ze Státního zdravotního ústavu ve spolupráci s týmem hygieniků. Projekt podporuje Ministerstvo zdravotnictví a iniciativa VÍM  CO  JÍM. Spolupracujeme se zkušenými lidmi přímo z každodenní praxe. Projekt je praktickou ukázkou, jak lze plnit cíle programu ZDRAVÍ  2020.

SVĚTOVÝ  DEN  VODY

PŘIPOJTE  SE  K  VÝZVĚ  HLAVNÍHO  HYGIENIKA ČR:     www.mene-solit.cz

ZDRAVÁ  VÝŽIVA, RECEPTY, DATABÁZE POTRAVIN ap.:  www.vimcojim.cz  

Již druhým rokem připravujeme žákům v jídelně v přízemí zeleninový nebo ovocný bar - foto viz aktuality.

 

 

INFORMACE STRÁVNÍKŮM pro nový školní rok 2021/2022

Vážení rodiče, strávníci

Všichni noví strávníci, kteří se budou stravovat ve školní jídelně nám. Hrdinů 1, si před zahájením školního roku 2021/2022 - od 26. 8. do 31. 8. 2020 v době od 9.00 do 14.00 hod., nebo po domluvě v jiném termínu, zakoupí čip proti záloze 100,-- Kč. Záloha za čip je vratná při ukončení stravování a odevzdání funkčního, nepoškozeného čipu.
Žáci prvního ročníku gymnázia si čip vyzvednou v kanceláři školy, školní čip je kompaktibilní se stravovacím systémem školní jídelny až po jeho registraci a platbě za obědy v kanceláři ŠJ.

Žáci 1. tříd základních škol a žáci 1. ročníku gymnázia si vyplní přihlášku ke stravování, kterou si vyzvednou v kanceláři účetní ŠJ, nebo si ji stáhnou z webových stránek jídelny: www.sjkrnov.cz, poté si zajistí platbu za stravné na měsíc září 2021, také v kanceláři školní jídleny, nebo trvalý příkaz pro další měsíce školního roku 2021/2022.

Označení alergenů ve školní jídelně

Dle legislativy EU a ČR jsou od 13. 12. 2014 stanoveny specifické požadavky na označování alergenů u výrobků a jídel ve veřejném stravování. Týkají se tedy i naší školní jídelny.

Alergeny jsou přirozeně se vyskytující látky, které mohou u přecitlivělých jedinců způsobit nepřiměřenou reakci imunitního systému /alergickou reakci/. Tyto potraviny či složky potravin se však neuplatňují u běžné populace a nemají vliv na zdravotní stav, mohou být bez obav konzumovány. Mezi potravinové alergeny patří celá řada potravin, Evropská unie však specifikovala 14 hlavních alergenů, které podléhají legislativnímu značení a jsou přílohou nařízení 1169/2011/EU. Školní jídelna je povinna označit alergenní složky, které jsou přeneseny z receptur a ingrediencí použitých při výrobě jednotlivých pokrmů. Toto označení není povinné, pokud název, pod kterým je potravina podávána, jednoznačně odkazuje na tuto alergenní složku, např. celerová polévka.

Školní jídelna a označení alergenů plní pouze funkci informační, stejně jako každý výrobce potravin a pokrmů. Jídelna má za úkol dostatečným způsobem informovat strávníka o přítomnosti alergenní složky v potravině, proto nebude brán zřetel na jednotlivé přecitlivosti strávníků - tuto skutečnost si musí každý strávník  nebo zákonný zástupce uhlídat sám. Označení přítomnosti alergenu je vyznačeno na jídelním lístku číslem, označující alergen dle uvedeného seznamu.

S e z n a m    a l e r g e n ů

1   obiloviny obsahující lepek (pšenice, žito, ječmen, oves, špalda)

2   korýši a výrobky z nich

 vejce a výrobky z nich

4   ryby a výrobky z nich

5   podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich

6   sójové boby a výrobky z nich

7   mléko a výrobky z něj včetně laktózy

8   skořápkové plody ořechy, tj. mandle, lískové ořechy, ořech kešu, pekanové ořechy, para ořechy, ořech pistácie

 celer a výrobky z něj

10 hořčice a výrobky z ní

11 sezamová semena a výrobky z nich

12 oxid siřičitý a siřičitany

13 vlčí bob (lupina) a výrobky z něj

14 měkkýši a výrobky z nich

Volba jídla č. 2 a odhlášky přes internet  

Přístup do objednávkového systému: z webových stránek jídelny přejdete na www.strava.cz zadáte číslo školní jídelny- 10104. UŽIVATEL: zadáte číslo strávníka, HESLO:zadáte číslo strávníka,  poté si vytvoříte své vlastní heslo -  v nabídce NASTAVENÍ dle postupu. 

Objednávky jídla č. 2 se provádí vždy 2 pracovní dny předem do 12.00 hod.

Odhlášky stravy se provádí nejpozději 1 pracovní den předem do 12.00 hod.

Výdej obědů

Výdej obědů pro základní školy a cizí strávníky probíhá odděleně v době od 11.15 do 14.00 hodin,

pro strávníky gymnázia do 14.45 hodin /po. až čt., v pátek do 14.00 hod./

Výdej pro žáky

a/ 11.30 – 11.45 hodin výdej do jídlonosičů /první den nemoci žáka či studenta/
b/ 11.45 – 14.00 hodin výdej pro strávníky ZŠ
c/ 12.00 – 14.45 hodin výdej pro žáky gymnázia (po. – čt.)
d/ 12.00 – 14.00 hodin výdej pro žáky gymnázia (pátek)

Výdej pro cizí strávníky a žáky gymnázia

a/ 11.15 – 11.40 hodin výdej do jídlonosičů
b/ 11.45 – 13.30 hodin výdej pro konzumaci u stolu

c/ 13.30 – 14.45 hodin výdej pro žáky gymnázia (po. - čt.)
d/ 13.30 – 14.15 hodin výdej pro žáky gymnázia (pátek)


Přihláška ke stravování pro základní školy a gymnázium zde
Přihláška ke stravování pro cizí strávníky s 10% DPH  zde
Přihláška ke stravování pro cizí strávníky s 15% DPH  zde

Provozní řád školní jídelny zde.