Školní jídelna Krnov
náměstí Hrdinů 1

KLIKNUTÍM NA ADRESU: www.strava.cz SE DOSTANETE NA SVŮJ ÚČET. Vyberte jídelnu - Krnov 10104, zadejte uživatele- VS t.j. číslo strávníka, zadejte heslo - číslo strávníka, po té si změňte své heslo dle postupu.