Školní jídelna Krnov
náměstí Hrdinů 1

   
   
   

Organizace školního roku 2019/2020 :

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020, vyučování začne v pondělí          6. ledna 2020.

Pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna  2020.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne proběhnou od 9. 3. do 15. 3. 2020.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. 4. a pátek 10. 4. 2020.

 

Provoz školní jídelny v průběhu všech prázdnin probíhá v horní jídelně v době:

11.00 - 11.30 hod. : do jídlonosičů

11.30 - 12.30 hod. : konzumace u stolu

 

 

 

 

 

 

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019:

Zařízení : Školní jídelna Krnov, náměstí Hrdinů 1, okres Bruntál, příspěvková organizace
           
Druh činnosti : stravování        
           
Kapacita zařízení : 1100        
           
Počet zaměstnanců : 15        
           
              hlavní činnnost         hospodářská činnost
Náklady : rok 2018 návrh 2019   rok 2018 návrh 2019
  v tis. Kč v tis. Kč   v tis. Kč v tis. Kč
Materiálové náklady 3,090,000 3,530,000   890,000 1,040,000
Potraviny 2,810,000 3,250,000   800,000 950,000
Materiál 260,000 260,000   80,000 80,000
Majetek do 3.000 Kč 20,000 20,000   10,000 10,000
           
           
           
           
           
           
           
Energie 970,000 1,1195,000   109,000 135,000
Elektrická energie 550,000 730,000   56,000 75,000
Plyn 40,000 45,000   12,000 14,000
Voda 80,000 90,000   8,000 9,000
Pára 300,000 330,000   33,000 37,000
           
Služby 680,000 715,000   137,000 137,000
Opravy a udržování - ÚVO          
Opravy a udržování 200,000 220,000   32,000 32,000
Ostatní služby 480,000 495,000   105,000 105,000
           
Osobní náklady 2,876,000 3,144,500   806,000 885,000
Mzdové náklady HČ       585,000 640,000
Mzdové náklady FO 100,000 100,000      
Mzdové náklady účelovka 165,000 182,000      
Zákonné odvody k FO 40,000 40,000      
Zákonné odvody účelovka        58,000 67,000      
Zákonné odvody HČ       210,000 233,000
Zákonné soc. náklady - FKSP   5,500   11,000 12,000
Mzdové náklady KÚ 2,508,000 2,750,000      
Ostatní náklady 752,650 756,665   56,000 55,000
Jiné ostatní náklady          
Odpisy 702,650 7066650   51,000 50,000
DDHM 50,000 50,000   5,000 5,000
           
Náklady celkem 8,368,650 9,341,165   1,998,000 2,252,000
           
Výnosy: rok 2018 čerpání   rok 2018 čerpání
           
Tržby z prodeje služeb 3,220,000 3,660,000   2,009,000 2,262,000
Úroky          
Ostatní výnosy 5,000 5,000      
Ostatní výnosy KÚ 2,508,000 2,750,000      
Zapojení rezervního fondu   100,000      
           
- použití zisku z HČ          
Výnosy celkem 5,833,000 6,515,000   2,009,000 2,262,000
           
Dotace zřizovatele 2,535,650 2,826,165   11,000 10,000
           
Zpracoval:          
Marcela Martiníková          

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED NA ROK 2020

Zařízení : Školní jídelna Krnov, náměstí Hrdinů 1, okres Bruntál, příspěvková organizace
           
Druh činnosti : stravování        
           
Kapacita zařízení : 1100        
           
Počet zaměstnanců : 15        
           
              hlavní činnnost         hospodářská činnost
Náklady : rok 2019 rok 2020   rok 2019 rok 2020
  v Kč v Kč   v Kč v Kč
Materiálové náklady 3,150,000 3,150,000   900,000 900,000
Potraviny 2,850,000 2,850,000   810,000 810,000
Materiál 280,000 280,000   80,000 80,000
Majetek do 3.000 Kč 20,000 20,000   10,000 10,000
           
           
           
           
           
           
           
Energie 1,030,000 1,065,000   114,000 115,000
Elektrická energie 570,000 580,000   60,000 60,000
Plyn 45,000 45,000   12,000 12,000
Voda 85,000 90,000   8,000 8,000
Pára 330,000 350,000   34,000 35,000
           
Služby 700,035 710,035   140,000 143,000
Opravy a udržování - ÚVO          
Opravy a udržování 200,000 200,000   33,000 34,000
Ostatní služby 500,035 510,035   107,000 109,000
           
Osobní náklady 3,192,500 3,192,500   915,000 915,000
Mzdové náklady HČ       673,000 673,000
Mzdové náklady FO 50,000 50,000      
Mzdové náklady účelovka 175,000 175,000      
Zákonné odvody k FO 19,000 19,000      
Zákonné odvody účelovka 60,000 60,000      
Zákonné odvody HČ       229,000 229,000
Zákonné soc. náklady - FKSP 3500 3,500   13,000 13,000
Mzdové náklady KÚ 2,885,000 2,885,000      
Ostatní náklady 736,665 756,665   56,000 56,000
Jiné ostatní náklady          
Odpisy 706,665 706,665   51,000 51,000
DDHM 30,000 50,000   5,000 5,000
           
Náklady celkem 8,809,200 8,874,200   2,125,000 2,129,000
           
Výnosy: rok 2019 rok 2020   rok 2019 rok 2020
  6,190,000 6,190,000   2,130,000