Školní jídelna Krnov
náměstí Hrdinů 1

   
   
   

INFORMACE  STRÁVNÍKŮM

4. 2. 2022 - pololetní prázdniny, žáci a pracovníci škol a školských zařízení jsou odhlášeni.

Výdej stravy pro přihlášené:

11.00 - 11.30 hod. výdej do jídlonosičů

11.30 - 12.30 hod. výdej pro konzumaci u stolu

Od 22. 11. 2021 se cizí strávník prokáže potvrzením o očkování proti Covid 19, pokud se takto neprokáže oběd mu nemůže být vydán. Oběd může pouze odebrat ve stanovenou dobu do jídlonosiče, a to od 11.00 do 11.30 hod.

Dodržujte prosím zpřísněné hygienické podmínky - respirátoy - rozestupy - dezinfekce rukou. Děkujeme.

 

 

 

Organizace školního roku 2021/2022

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021 a bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.

Podzimní prázdniny:středa 27. října a pátek 29. října 2021

Vánoční prázdniny: čtvrtek 23. prosince až neděle 2. ledna 2022

Pololetní prázdniny: pátek 4. února 2022

Jarní prázdniny: 14. února až 20. února 2022

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022

 

 

                                       

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021:

Zařízení : Školní jídelna Krnov, náměstí Hrdinů 1, okres Bruntál, příspěvková organizace
           
Druh činnosti : stravování        
           
Kapacita zařízení : 1100        
           
Počet zaměstnanců : 15        
           
              hlavní činnnost         hospodářská činnost
Náklady : rok 2020 návrh 2021   rok 2020 návrh 2021
  v  Kč v  Kč   v  Kč v  Kč
Materiálové náklady 3 630 000,00 3 555 000,00   1 065 000,00 1 060 000,00
Potraviny 3 350 000,00 3 275 000,00   975 000,00 990 000,00
Materiál 260 000,00 260 000,00   80 000,00 60 000,00
Majetek do 3.000 Kč

20 000,00

20 000,00   10 000,00 10 000,00
           
           
           
           
           
           
           
Energie 1 220 000,00 995 000,00   139 000,00 114 000,00
Elektrická energie 730 000,00 550 000,00   75 000,00 50 000,00
Plyn 50 000,00 45 000,00   15 000,00 15 000,00
Voda 90 000,00 100 000,00   9 000,00 9 000,00
Pára 350 000,00 300 000,00   40 000,00 40 000,00
           
Služby 895 000,00 950 000,00   160 000,00 185 000,00
Opravy odbor veř.zakázek 50 000,00 50 000,00      
Opravy a udržování 250 000,00 350 000,00  

35 000,00

60 000,00
Ostatní služby 595 000,00 550 000,00   125 000,00  125 000,00
           
Osobní náklady 3 307 600,00 3 351 000,00   900 000,00 900 000,00
Mzdové náklady HČ       650 000,00 650 000,00
Mzdové náklady FO 100 000,00 100 000,00    
Mzdové náklady účelovka 200 000,00 220 000,00      
Zákonné odvody k FO 40 000,00 40 000,00      
Zákonné odvody účelovka                      72 000,00 85 000,00      
Zákonné odvody HČ       237 000,00

237 000,00

Zákonné soc. náklady - FKSP 5 600,00 6 000,00   13 000,00 13 000,00
Mzdové náklady KÚ 2 890 000,00 2 900 000,00      
Ostatní náklady 846 947,00 874 947,00   54 805,00
Jiné ostatní náklady         54 805,00
Odpisy 796 947,00 796 947,00   49 805,00 49 805,00
DDHM 50 000,00 78 000,00   5 000,00 5 000,00
           
Náklady celkem 9 899 547,00 9 725 947,00    2 318 805,00 2 313 805,00
           
Výnosy: rok 2020 rok 2021   rok 2020 rok 2021
           
Tržby z prodeje služeb 3 750 000,00 3 750 000,00   2 325 000,00 2 325 000,00
Úroky          
Ostatní výnosy 5 000,00 5 000,00      
Ostatní výnosy KÚ 2 890 000,00 2 900 000,00      
Zapojení rezervního fondu 100 000,00 100 000,00      
           
- použití zisku z HČ          
Výnosy celkem 6 745 000,00 6 755 000,00   2 325 000,00 2 325 000,00
           
Dotace zřizovatele 3 154 547,00 2 970 947,00   6 195,00 6 195,00
           
Zpracoval:          
Marcela Martiníková          

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED NA ROK 2022 A ROK 2023:

Zařízení : Školní jídelna Krnov, náměstí Hrdinů 1, okres Bruntál, příspěvková organizace
           
Druh činnosti : stravování        
           
Kapacita zařízení : 1100        
           
Počet zaměstnanců : 15        
           
              hlavní činnnost         hospodářská činnost
Náklady : rok 2022 rok 2023   rok 2022 rok 2023
  v Kč v Kč   v Kč v Kč
Materiálové náklady 3 320 000,00 3 320 000,00   900 000,00 900 000,00
Potraviny 3 000 000,00 3 000 000,00   810 000,00 810 000,00
Materiál 300 000,00 300 000,00   80 000,00 80 000,00
Majetek do 3.000 Kč 20 000,00 20 000,00   10 000,00 10 000,00
           
           
           
           
           
           
           
Energie 1 030 000,00 1 065 000,00   114 000,00 115 000,00
Elektrická energie 570 000,00 580 000,00   60 000,00 60 000,00
Plyn 45 000,00 45 000,00   12 000,00 12 000,00
Voda 85 000,00 90 000,00   8 000,00

8 000,00

Pára 330 000,00 350 000,00   34 000,00 35 000,00
           
Služby 750 000,00 770 000,00   140 000,00 143 000,00
Opravy a udržování -od.VZ          
Opravy a udržování 250 000,00 250 000,00   33 000,00 34 000,00
Ostatní služby 500 000,00 520 000,00   107 000,00 109 000,00
           
Osobní náklady 4 474 500,00 4 574 500,00   915 000,00 915 000,00
Mzdové náklady HČ       673 000,00 673 000,00
Mzdové náklady FO 50 000,00 50 000,00      
Mzdové náklady účelovka 220 000,00 220 000,00      
Zákonné soc. pojištění 99 00000 99 000 00      
Zákonné odvody účelovka          
Zákonné odvody HČ       229 000 00 229 000 00
Zákonné soc. náklady - FKSP 5 500,00 5 500,00   13 000,00 13 000,00
Mzdové náklady KÚ 4 100 000,00 4 200 000,00      
Ostatní náklady

876 947,00

896 647,00   56 000,00 56 000,00
Jiné ostatní náklady          
Odpisy 796 947,00 796 647,00   51 000,00 51 000,00
DDHM 80 000,00 100 000,00   5 000,00 5 0000,00
           
Náklady celkem 10 451 447,00 10 626 147,00   2 125 000,00 2 129 000,00
           
Výnosy: rok 2022 rok 2023   rok 2022 rok 2023
  10 451 747,00 10 626 447,00   2 130 000,00